Organizatorzy

Partnerzy strategiczni

Partnerzy wspierający

RODO – znaczenie dla sektora ochrony zdrowia

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli RODO. Jak wpłynęło ono na podmioty z branży medycznej? Kiedy Kodeks Branżowy w Ochronie Zdrowia zostanie oficjalnie zaakceptowany przez PUODO? W jaki sposób edukować pacjentów w zakresie obowiązków i praw wynikających z RODO? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć na II edycji konferencji – “RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”

Konferencja będzie przedstawiała doświadczenia z ostatnich miesięcy funkcjonowania podmiotów leczniczych w kontekście dostosowania placówek do RODO. Zostaną Państwu pokazane aktualne prace nad zatwierdzeniem Kodeksu Branżowego zarówno z perspektywy jego twórców, jak i strony publicznej. Konferencja rozpocznie również ogólnopolską kampanię “RODO dla pacjenta” 

Rodo w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? – edycja II

27 lutego, Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa

AGENDA ROBOCZA

W trakcie konferencji eksperci ds. ochrony danych medycznych omówią kluczowe informacje dotyczących obecnych zmian legislacyjnych z praktycznego punktu widzenia:

 • zmian wynikających z RODO
 • kluczowych ryzyk związanych z RODO
 • charakteru i zakresu obowiązków wymaganych od administratorów danych
 • sposobu realizacji tych obowiązków zgodnie z przepisami RODO
 • innych ważnych przepisów prawa oraz wytycznych (tzw. „soft law”) istotnych z punktu widzenia ochrony danych osobowych (przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa)

Przedstawione zostaną rekomendacje dotyczące stosowania RODO w placówce medycznej:

 • praktyczne informacje dotyczące stosowania RODO przez ostatnich kilka miesięcy
 • przegląd prac nad przepisami krajowymi
 • aktualny stan prac nad Kodeksem Branżowym
 • rozpoczęcie kampanii edukacyjnej “RODO dla Pacjenta”

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, przewidujemy udział maksymalnie 2 osób reprezentujących dany podmiot.

REJESTRUJ

Goście, których zaprosiliśmy

Swoimi doświadczeniami podzielą się przedstawiciele kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Polskiej Federacji Szpitali, Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz Uczelni Łazarskiego.

Swój udział w gronie prelegentów potwierdzili przedstawiciele  administracji rządowej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, świadczeniodawców prywatnych i publicznych, samorządów zawodowych oraz organizacji pacjenckich.

Dla kogo przygotowaliśmy to spotkanie

Spotkanie kierujemy do administratorów danych osobowych w sektorze medycznym i do podmiotów przetwarzających te dane – zatem zarówno do świadczeniodawców, jak i do podmiotów oferujących usługi wspierające proces terapeutyczny i proces zarządzania placówką medyczną (np. firm oferujących rozwiązania informatyczne).

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele strony publicznej, kierownicy podmiotów leczniczych, ABI, dyrektorzy/specjaliści IT, prawnicy, naukowcy, reprezentanci organizacji pacjenckich.

Kodeks Branżowy w Ochronie Zdrowia

Szanowni Państwo,

wniosek dotyczący przyjęcia projektu Kodeksu Branżowego został złożony do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w dniu 13.11.2018. Poniżej znajduje się kopia wniosku wraz z załącznikami oraz aktualna wersja Kodeksu w formacie pdf. Zapraszamy do zapisania się do newslettera i odwiedzania naszej strony internetowej – będziemy na bieżąco zamieszczać informacje o aktualnym etapie procedowania wniosku.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym za ogromną pracę, która została włożona w przygotowanie dokumentu.

Wniosek o zatwierdzenie Kodeksu
Projekt Kodeksu Branżowego

Inicjatorzy

Niezwykle istotne jest podejmowanie przez organizacje branżowe, które zrzeszają podmioty wykonujące działalność leczniczą, działań zmierzających do lepszego przygotowania swoich członków na nadchodzące zmiany przepisów.

Otrzymuj informacje o Kodeksie Branżowym na bieżąco!

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

RODO – znaczenie dla sektora ochrony zdrowia

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli RODO). To rozporządzenie ma bezpośredni i znaczący wpływ na przetwarzanie danych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. RODO wprowadziło nowe obowiązki dla administratorów danych/podmiotów przetwarzających i nowe uprawnienia dla osób, których dane dotyczą.

Prawidłowe realizowanie zobowiązań wynikających z RODO jest niezwykle istotne, w szczególności w związku z tym, iż zabezpieczone będzie dotkliwymi sankcjami: cywilnymi administracyjnymi (do 20 mln euro lub 4% obrotu rocznego), karnymi i zawodowymi.

Podmioty z branży medycznej są zobowiązane do przestrzegania zapisów RODO w pełnym zakresie począwszy od pierwszego dnia obowiązywania tego Rozporządzenia. Przepisy zasadniczo nie przewidują żadnej taryfy ulgowej. Specyfika branży medycznej, w szczególności przetwarzanie dużych ilości danych sensytywnych o stanie zdrowia oraz często niezadowalająca świadomość w zakresie ochrony danych, są źródłem istotnych wyzwań i zagrożeń w kontekście RODO, którym branża musi stawić czoła.

Media o nas

Pracodawcy Medycyny Prywatnej biorą udział w tworzeniu kodeksu dla branży medycznej

medycynaprywatna.pl, 21 stycznia 2018

Branża medyczne opracowuje kodeks postępowania, który ułatwi podmiotom leczniczym stosowanie regulacji zawartych w unijnym rozporządzeniu dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu… więcej
RODO w ochronie zdrowia: powstaje kodeks dla placówek medycznych

zdrowie.abc.com.pl, 19 stycznia 2018

Kodeks ma doprecyzować przepisy RODO po to, aby ułatwić stosowanie regulacji rozporządzenia. Dotyczy to wynikających z rozporządzenia praw i obowiązków a także sposobów ich wdrażania.
Kodeks będzie się odnosił do wszystkich administratorów… więcej
Branża medyczna już pisze własny kodeks ochrony danych osobowych

Dziennik Gazeta Prawna. Samorząd i Administracja, 18-20 sierpnia 2017

Podmioty zajmujące się ochroną zdrowia będą świecić przykładem? Wiele wskazuje na to, że tak. Bo nie czekając na wejście unijnego rozporządzenia RODO dotyczącego ochrony danych osobowych ani nowej polskiej ustawy w tym zakresie…więcej
E-zdrowie pełne zalet, ale trzeba uważać

Tygodnik Gazeta Prawna. Samorząd i Administracja, 3-5 listopada 2017

Październikowy raport, przygotowany przez jedną z kancelarii prawnych, pokazuje, jak bardzo kuleje cyberochrona w służbie zdrowia i w samorządach. Niby wszyscy wiedzą… więcej
Cyberbezpieczeństwo w sektorze ochrony zdrowia

Raport

Dane pacjentów coraz częściej zapisywane są przez szpitale i inne placówki lecznicze w formie cyfrowej, w ramach elektronicznej dokumentacji medycznej. Wynika to nie tylko ze względów organizacyjnych – łatwy i szybki transfer informacji… więcej
Cyberataki w służbie zdrowia

Tok fm, 1 lutego 2018

Gościem programu “Salon – Teraz Solska!” w Radiu TOK FM był Paweł Kaźmierczyk, który opowiadał m.in. o tym, kto jest najbardziej narażony na cyberataki w służbie zdrowia. Podcast wywiadu znajdą Państwo na stronie… więcej

Konferencja – Rodo w sektorze medycznym

Podczas konferencji, która odbyła się 14.03.2018 gościliśmy ponad 450 osób. Przedstawiliśmy na niej m. in. założenia i zapisy kodeksu branżowego jako sposobu na dostosowanie się do wymogów RODO i na obniżenie ryzyka związanego z RODO. Poruszaliśmy takie tematy jak:

 • wskazanie czym jest kodeks branżowy

 • przedstawienie procesu opracowania kodeksu branżowego – genezę powstania, aktualny stan prac, omówienie zapisów kodeksu

 • wskazanie jakie korzyści wiążą się z działaniem zgodnie z kodeksem branżowym

 • wskazanie w jaki sposób uzyskać zgodność z kodeksem branżowym i jak będzie monitorowanie przestrzegania Kodeksu

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem prac nad Kodeksem:

mec. Piotr Najbuk

piotr.najbuk@dzp.pl

+48 660 440 357